หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานบริการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) พ.ศ.2565 วันที่ 29/11/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 28/08/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) วันที่ 14/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) วันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับภาษีป้าย พระราชบัญญัติ พ.ศ.2510 วันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจําปี 2562 วันที่ 03/01/2562 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา วันที่ 03/01/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)