หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ประจำรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

ประจำรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

ประจำรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

ประจำรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
ประจำรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2020 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)